Under de senaste åren har den svenska skolan infört flera stora reformer och förändringar. Behovet av kompetensutveckling och organisationsutveckling är fortsatt stort och externa samarbetspartner och kritiska vänner kan komma att bli ännu viktigare. Hippocampus arbetar huvudsakligen med den typen av uppdrag.

Under 2015/16 har (och kommer) vi bland annat arbeta(t) med uppdrag åt:

   
  • "Modet att leda" - En utmanande seminarieserie för drivna skolledare som vill komma längre
  • Skolledarutbildning för blivande pedagogiska ledare, bla. för Trygghetsstiftelsen
  • Expertuppdrag för Skolverket, NT-satsningen för förskola, grundskola och gymnasieskola
  • Coachningsuppdrag för Trygghetsstiftelsen och Omställningsfonden
  • Handledning för skolledare
  • Pedagogiskt ledarskap med Ronneby kommun och olika skolor i Skåne
  • Samtalsledarutbildning i flera olika kommuner
  • "Skolintespektion" - Infallsvinklar till det systematiska kvalitetsarbetet
  • Dialoger med flera kommuner i både södra och norra Sverige för Skolverkets räkning

 

 


Sommaren 2016 /  Claes Andersson