Hippocampus erbjuder i första hand:

  • Föreläsningar om bedömning, betygssättning.
  • Stöd för att förbättra utvärdering och det systematiska kvalitetsarbetet i organisationen
  • Handledningsstöd till skolledare och andra som arbetar med skolutveckling
  • Föreläsningar om Lgr 11, Gy 2011, nya skollagen och implementeringsarbete.
  • Ledarutbildning och processledarutbildning inom implementeringsarbete samt bedömning och betygssättning - alla skolformer
  • Utveckling av metoder för respons i klassrummet
  • Coachningsuppdrag