Hippocampus betyder sjöhäst på grekiska, men det är också namnet på en del av det limbiska systemet i hjärnan som anses vara delaktig i bildandet av nya minnen, dvs en viktig del av lärandet. Denna del av hjärnan påminner något till sin form om just en sjöhäst.

Företaget Hippocampus har funnits sedan 1993 och har bl.a. haft konsultverksamhet inom utbildning med uppdrag åt bland andra Tetra Pak i Lund och Italien, La Scuola Svedese i Modena och kommuner och skolor i södra Sverige som Kristianstad, Bjuv, Malmö, Botkyrka, Kungälv, Svalöv med flera.

Hippocampus skolutveckling har sedan 2008 arbetat med utbildning, stöd och handledning till utbildningsanordnare. Särskilt inom bedömning, betygssättning, systematiskt kvalitetsarbete och läs- och skrivutveckling.
 
Under 2015 kommer inriktningen att vara till stor del mot utbildning av skolledare och lärare med ledningsuppdrag, till exempel förstelärare. Inriktningen mot kollegialt lärande, systematiskt kvalitetsarbete och bedömningsfrågor består.

För Skolverkets räkning gör vi ett uppdrag som handlar om att stärka och utveckla undervisningen av naturvetenskap och teknik i förskola, grundskola och gymnasieskola.  
 
Vi har redan bokningar för hösten 2015 från flera friskolor, kommuner och myndigheter.

Välkomna att kontakta oss för att boka!


Sommaren 2016