Claes Andersson

Telefon: +46(0)709-411809

Email: claes.andersson@hippocampus.nu

Facebook: facebook.com/hippocampusskolutveckling

Tidigare erfarenheter (tryck)

2008-2014

Hippocampus, utbildningsf�retag. Uppdrag f�r friskolor, kommuner och utbildningsf�retag och myndigheter runt om i Sverige.  

1999-2005

Rektor och skolledare för 6-9 skola i Malmö Stad

1996-2005

Konsult, Tetra Pak, utbildningsfrågor, svenska skolan i Italien

1994-1999

Rektor och skolledare för högstadieskola i Svedala kommun

2005-2008

Projektledare och konsult för Myndigheten för skolutveckling

Även undervisning inom naturvetenskap, miljö och matematik

Claes in action